Lista aktualności Lista aktualności

5 LAT WSPÓŁPRACY

5 LAT WSPÓŁPRACY NADLEŚNICTW SUWAŁKI I MARIAMPOL. W dniu 25 kwietnia 2014 r. na pograniczu polsko – litewskim odbyło się piąte już wspólne sadzenie lasu przez leśników z Polski i Litwy.

Na powierzchni zalesień przygotowanej na terenie byłego pasa granicznego przybyłych na spotkanie powitali:  Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Litwy- Pan Petras Kanapienis i Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku- Pan Ryszard Ziemblicki.
W oficjalnych wystąpieniach podkreślano dobrą współpracę leśników obu krajów oraz możliwości wymiany doświadczeń z zakresu zagospodarowania lasu i jego ochrony.
Po krótkim szkoleniu przystąpiono do pracy w trakcie której, w dobrej i przyjaznej atmosferze posadzono 2 000 sadzonek dęba.
W sadzeniu ponadto udział wzięli: Pan Marek Berft z Wydziału Gospodarowania Ekosystemami Leśnymi Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, Pan Stanisław Kułak – Naczelnik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami RDLP w Białymstoku, Pan Kastutis Bielskus – Nadleśniczy Nadleśnictwa Mariampol, Pan Wojciech Rodak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Suwałki, Pan Jan Wojczulis – Zastępca Wójta Gminy Puńsk, reprezentacja miejscowych posterunków Straży Granicznej Polski i Litwy oraz pracownicy obu Nadleśnictw.
Dla upamiętnienia pięcioletniej współpracy na skraju zalesianej powierzchni ustawiono tablicę informującą o wydarzeniu, przy której posadzono sadzonkę Jodły pospolitej wyhodowanej z nasion zgromadzonych przez Biuro Nasiennictwa Leśnego, pobłogosławionych przez Ojca Świętego Benedykta XVI w czasie pielgrzymki do Polski w 2006 roku, a także dwa dęby dla uczczenia 95 rocznicy powstania Nadleśnictwa Mariampol i 70 rocznicy powstania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
Po wykonaniu  pamiątkowej fotografii wszyscy uczestnicy sadzenia udali się na zasłużony posiłek podczas którego dalej prowadzono rozmowy na tematy zawodowe jak i życia codziennego leśników.