Lista aktualności Lista aktualności

Afrykański Pomór Świń

Nadleśnictwo Suwałki umieszcza poniżej: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31.03.2014 r., decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 27.03.2014 r., prezentacje dotyczące ASF oraz materiały szkoleniowo-informacyjne dla myśliwych i leśników.

Minister Środowiska i Rozwoju Wsi podpisał 31 marca 2014 r. rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń, które stanowi wykonanie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2014/178/UE z dnia 27 marca 2014 r.  w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.  Ww. decyzja została notyfikowana w Polsce w dniu 31 marca 2014 r. i stała się skuteczna wraz z tą notyfikacją. Rozporządzenie krajowe weszło w życie w dniu ogłoszenia.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach: http: //www.piwet.pulawy.pl/ .