Lista aktualności Lista aktualności

APEL O ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI

Od dłuższego czasu w lasach utrzymuje się 3 najwyższy stopień zagrożenia pożarowego! Spowodowane jest to przede wszystkim brakiem opadów. Leśnicy apelują do wszystkich, którzy korzystają z lasu lub przebywają w jego sąsiedztwie o zachowanie ostrożności.

Aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach do przestrzegania podstawowych zasad:
 
na terenach śródleśnych, w lasach oraz w odległości mniejszej niż 100 metrów od granicy lasu nie wolno: 
 
- palić ognisk (poza miejscami wyznaczonymi do tego celu),
- używać otwartego płomienia,
- wypalać wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych (np. traw, gałęzi),
 
nie wolno wjeżdżać do lasu pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem.
 
Pamiętaj - las rośnie długo a płonie bardzo szybko!!!