Lista aktualności Lista aktualności

Nadleśnictwo Suwałki dofinansowało budowę mostu nad Czarną Hańczą

W dniu 26 października 2021 roku nastąpiło uroczyste otwarcie mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Malesowizna oraz drogi do siedziby Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Z udziałem posła Jarosława Zielińskiego, wicemarszałka Marka Olbrysia, starosty suwalskiego Witolda Kowalewskiego, nadleśniczego Nadleśnictwa Suwałki Wojciecha Rodaka oraz wójtów gmin powiatu suwalskiego uroczyście został otwarty most w Malesowiźnie i droga do siedziby Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

Na podstawie podpisanej w dniu 28 kwietnia 2021 roku umowie z Powiatem Suwalskim Nadleśnictwo Suwałki dofinansowało w wysokości 100 000,00 zł budowę nowego mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Malesowizna

Wybudowany został nowy obiekt mostowy o konstrukcji nośnej stalowej, o długości 15m, szerokości 11,11m oraz nośności 40 ton.

Koszt budowy mostu to kwota 1,65 mln zł. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Suwalski pozyskał 1,489 mln  zł, 100 tys. zł to dofinansowanie Nadleśnictwa Suwałki, a wkład własny Powiatu to kwota 61 tys. zł.

Przedmiotowy most jest istotny do prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej oraz właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego rozdrobnionych kompleksów leśnych.

Ponadto przedmiotowa inwestycja wpłynie na poprawę komfortu życia okolicznych mieszkańców oraz turystów odwiedzających Suwalski Park Krajobrazowy (SPK) – najstarszy park krajobrazowy w Polsce, utworzony 12 stycznia 1976 roku.

Działania te są prowadzone w ramach społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych, zgodne z postanowieniami Zarządzenia nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 2018 r. w sprawie realizacji w Lasach Państwowych wspólnych przedsięwzięć drogowych, mających związek z gospodarką leśną. 

Przedsięwzięcie wspólne polegające na budowie nowego mostu czy też inne inwestycje (np. remont drogi gminnej w 2018 r. w Gminie Rutka Tartak) są przykładem dobrej współpracy Nadleśnictwa Suwałki z jednostkami samorządu terytorialnego