Lista aktualności Lista aktualności

Odsłonięcie tablicy informacyjnej w miejscu pamięci

W dniu 28 września 2020 roku na terenie Nadleśnictwa Suwałki, w pobliżu miejscowości Prudziszki, w miejscu pamięci ofiar terroru niemieckiego dokonano odsłonięcia tablicy informacyjnej.

W tym miejscu 29 września 1943 r. żandarmi niemieccy i funkcjonariusze gestapo rozstrzelali 12 osób, w tym 11 mężczyzn i jedną kobietę z Nowinki Franciszkę Okrągłą. Miała ona 24 lata i była w zaawansowanej ciąży. Wśród zamordowanych mężczyzn byli m.in. Bolesław Cieciuchowski – ksiądz proboszcz z Monkiń, Jan Fiedorowicz – sekretarz gminy Nowinka a także gajowi: Bolesław Kamiński i Bronisław Trojanowski.

W tym miejscu 29 września 1943 r. żandarmi niemieccy i funkcjonariusze gestapo rozstrzelali 12 osób, w tym 11 mężczyzn i jedną kobietę z Nowinki Franciszkę Okrągłą.

W 1957 roku z inicjatywy i według projektu pana Aleksandra Butkiewicza, przedwojennego oficera Wojska Polskiego i uczestnika kampanii wrześniowej 1939 roku został wybudowany pomnik w miejscu egzekucji Polaków. W 2019 roku staraniem Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Białymstoku oraz Nadleśnictwa Suwałki pomnik został odnowiony, a w roku bieżącym została zainstalowana tablica informacyjna upamiętniająca to ważne miejsce pamięci historycznej.

Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie Nadleśniczy Nadleśnictwa Suwałki Pan Wojciech Rodak przywitał uczestników uroczystości i krótko podkreślił historię tego miejsca. W swoim wystąpieniu Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Jarosław Zieliński przedstawił m.in. duże znaczenie utrwalania miejsc pamięci oraz przekazywania historii przyszłym pokoleniom. Naczelnik Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Oddziału IPN w Białymstoku Pan Jarosław Schabieński przybliżył okoliczności dokonanej zbrodni oraz przedstawił wkład IPN w przywracanie pamięci miejscom historycznym.

W uroczystości wzięło udział wielu innych gości, m.in. przedstawiciele władz samorządowych i duchowieństwa, Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Urzędu Celno-Skarbowego, harcerze oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie.

Po odsłonięciu tablicy informacyjnej pn. „MIEJSCE KAŹNI W PRUDZISZKACH – HISTORIA PAMIĘCI” ks. prałat Stanisław Wysocki – Prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 roku odmówił modlitwę w intencji ofiar zbrodni dokonanej przez Niemców.

Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów oraz zniczy przez zaproszonych gości.

Zachęcamy wszystkich, którzy nie znają jeszcze miejsca upamiętniającego ofiary terroru niemieckiego z 1943 roku do jego odszukania i zapoznania się z historią.