Lista aktualności Lista aktualności

Remont dróg gminnych w Uroczysku Jałowo gmina Rutka-Tartak

W dniu 5 września 2018 r. odbył się odbiór końcowy robót wykonanych w ramach wspólnego przedsięwzięcia Nadleśnictwa Suwałki oraz Gminy Rutka-Tartak.

Przedmiotowe zadanie dotyczyło „Remontu dróg gminnych w Uroczysku Jałowo gmina Rutka-Tartak”:
 
  • Odc. I. Wierzbiszki – Lebiedzizna o dł. 1,5 km, dz. geod. nr 502 i część dz. 503;
  • Odc. II. Lebiedzizna – Wygorzel o dł. 2,93 km, część dz. geod. nr 503 i dz. nr 505;
  • Odc. III. Lebiedzizna – Prudel o długości 1,46 km, dz. geod. nr 504, obręb Jałowo.

Inwestycja została współfinansowana ze środków Gminy Rutka-Tartak oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Suwałki. Realizację inwestycji przeprowadziła firma Usługi Leśne Andrzej Kutyło. 

Niniejsze prace remontowe doprowadziły do poprawy stanu oraz parametrów technicznych prawie 6 km dróg gminnych. Przedmiotowe drogi są niezbędne do prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej na terenie Leśnictwa Rutka, umożliwiają wywóz drewna ze zwartego kompleksu leśnego Uroczyska Jałowo (ok. 1 tys. ha lasu). Ponadto prace remontowe ww. dróg gminnych wpłynęły na poprawę komfortu życia okolicznych mieszkańców.

Przedsięwzięcie wspólne polegające na remoncie dróg gminnych w Uroczysku Jałowo jest przykładem dobrej współpracy Nadleśnictwa Suwałki z jednostkami samorządu terytorialnego. W roku 2017 w tym samym kompleksie leśnym zrealizowany został obiekt w ramach Projektu Poznaj Swój Las pn. „Rutka” do biegów na orientację, którego otwarcie odbyło się przy dużym zaangażowaniu Gminy Rutka-Tartak.