Lista aktualności Lista aktualności

Światowy Dzień Mokradeł 2021

Tegoroczny Światowy Dzień Mokradeł – obchodzimy pod hasłem „Mokradła i Woda”. Jest to dzień szczególnie ważny dla leśników, którzy wspierają działania społeczeństwa w walce ze zmianami klimatu oraz pogłębiającym się ogólnoświatowym kryzysem wodnym.

Dbając o stan  środowiska naturalnego na terenie Nadleśnictwa Suwałki w listopadzie 2020 roku wybudowana została zastawka piętrząca, która ma za zadanie spowolnienie odpływu wody z naturalnego zbiornika. Wpłynie to znacząco na zwiększenie ilości wód powierzchniowo-gruntowych i przełoży się na wzbogacenie bioróżnorodności środowiska w otoczeniu inwestycji.


Realizacja projektu pod nazwą „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” została współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.