Asset Publisher Asset Publisher

10 PAŹDZIERNIK DZIEŃ DRZEWA

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach postanowili w sposób szczególny uczcić tegoroczny Dzień Drzewa przypadający corocznie 10 października. Na lekcjach przyrody dzieci uczyły się o szczególnej roli drzew jako największych organizmów roślinnych na ziemi, ich wpływie na ekosystemy, przeciwdziałaniu powodziom i erozji gleby, tworzeniu środowiska życia dla prawie jednej trzeciej gatunków roślin i zwierząt na świecie. Poznawały rodzime gatunki drzew, uczyły się je rozpoznawać.  W ramach zajęć powstało także wiele prac plastycznych na temat drzew, które ozdobiły szkolne korytarze. Zwieńczeniem obchodów tego święta  było posadzenie 30 sadzonek drzew wyhodowanych w Gospodarstwie Szkółkarskim Nadleśnictwa  Suwałki.  Wszystkie przekazane przez leśników sadzonki świerka, lipy i jarząbuzostały uroczyście posadzone na terenie wokół szkoły. Każde z drzewek otrzymało swoje imię oraz zostało powitane ułożonymi przez uczniów wierszami lub piosenkami. Dzieci zobowiązały się w sposób szczególny dbać o swoich nowych przyjaciół.