Asset Publisher Asset Publisher

77 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

W dniu 1.09.2016 r. w Suwałkach pod pomnikiem poświęconym Bohaterom Września 1939 r. odbyły się uroczystości upamiętniające 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Punktualnie o godzinie 1200 sygnał syren dał znak do rozpoczęcia uroczystości. Po wciągnięciu flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu państwowego oraz wystąpieniu Wiceprezydenta Miasta Suwałk odczytano apel pamięci, a Kompania Honorowa 14  Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Józefa Piłsudskiego oddała salwę honorową. W uroczystościach wzięły udział władze samorządowe: miasta Suwałki, powiatu suwalskiego, Gminy Suwałki, przedstawiciele środowisk kombatanckich, przedstawiciele służb mundurowych, delegacja leśników z Nadleśniczym Nadleśnictwa Suwałki, przedstawiciele instytucji, zakładów pracy i szkół oraz licznie zebrani mieszkańcy.

Uroczystości zakończono złożeniem kwiatów pod pomnikiem.