Asset Publisher Asset Publisher

Bieg na Orientację im. Anieli Wysockiej

W dniu 25.05.2018 r. na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego i w otaczających Gospodarstwo lasach zarządzanych przez Nadleśnictwo Suwałki odbył się II Suwalski Historyczny Bieg na Orientację im. Anieli Wysockiej. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego.

Celem Biegu było upamiętnienie ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku, rozpowszechnienie wśród młodzieży świadomości o tym wydarzeniu, które zapisało się w dziejach Polski oraz promowanie aktywności fizycznej poprzez biegi na orientację, przy wykorzystaniu jednego z trzech obiektów do biegów na orientację znajdującego się w Nadleśnictwie Suwałki. 

W wydarzeniu wzięło udział około 150 uczniów, którymi byli głównie harcerze oraz uczniowie suwalskich szkół średnich. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem zgromadzonych uczestników przez phm. Piotra Rydzewskiego ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. O obiekcie nadleśnictwa, na terenie którego zorganizowano wydarzenie opowiedział Nadleśniczy Nadleśnictwa Suwałki - Pan Wojciech Rodak. Prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 roku - ksiądz prałat Stanisław Wysocki, brat patronki biegu przybliżył historyczny zarys wydarzeń z 1945 roku, następnie odmówił modlitwę w intencji Ofiar. Rzecznik prasowy Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach - ppor. Paweł Chalecki zaprezentował Uczestnikom biegu komiks wykonany przez osadzonego Adama Parczyńskiego, prezentujący treści tragicznych wydarzeń związanych z Obławą Augustowską. 

Następnie uczestnicy, po otrzymaniu map biegu oraz kart startowych wyruszyli w trasę. Zadanie polegało na odszukaniu w czasie 90 minut trasy jak największej liczby punktów kontrolnych (łącznie 41 punktów kontrolnych) oraz potwierdzeniu przybycia przez skasowanie odpowiednich pól na kartach startowych. Organizatorzy przygotowali w terenie dodatkowo punktowane, dwa punkty specjalne. Punkt harcerski ZHR przybliżał postać Anieli Wysockiej, siedemnastoletniej łączniczki AK. Drugi punkt przygotowany przez leśników z Nadleśnictwa Suwałki dotyczył edukacji leśnej oraz treści związanych ze ścieżką przyrodniczo–leśną „Życie lasu" zlokalizowaną w pobliżu Gospodarstwa Szkółkarskiego.  

Po przybyciu na metę na wszystkich uczestników czekały pamiątkowe medale, woda oraz słodki poczęstunek przygotowane przez Nadleśnictwo Suwałki. Dodatkowo każdemu wręczono komiks, zatytułowany „Zabrane życia 1945” przekazany przez AŚ w Suwałkach.   

Zorganizowane wydarzenie było drugą edycją Suwalskiego Biegu na Orientację upamiętniającego wydarzenia związane z Obławą Augustowską z lipca 1945 roku. Nadleśnictwo Suwałki po raz kolejny aktywnie włączyło się w promocję sportu i rekreacji uprawianych na łonie natury połączonych z edukacją leśną. II Suwalski Historyczny Bieg na Orientację wpisał się w działania promocyjne nadleśnictwa prowadzone w ramach ogólnopolskiej kampanii „Lasy Państwowe. DLA LASU, DLA LUDZI”.

II Suwalski Historyczny Bieg na Orientację im. Anieli Wysockiej wpisuje się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości – Program “Niepodległa”.

 

https://niepodlegla.gov.pl/wydarzenia/ii-suwalski-historyczny-bieg-na-orientacje-im-anieli-wysockiej/

 

WYNIKI BIEGU:

I. W kategorii indywidualnej 13-15 lat:
1. miejsce: Cezary Pendras
2. miejsce: Kacper Kimszal 
2. miejsce: Zuzanna Sowulewska 

II. W kategorii indywidualnej 16-19 lat:
1. miejsce: Mateusz Wasilewski
2. miejsce: Kinga Bujkowska
2. miejsce: Krystian Mikołajczyj 

III. W kategorii najlepsza klasa wygrała klasa IIB Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach.

IV. W kategorii najlepsza szkoła wygrało I Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach.

V. W kategorii indywidualnej dorosłych wygrała Pani Anita Ruszewska.