Asset Publisher Asset Publisher

II Bieg Niepodległości

W dniu 10 listopada 2017 r. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku wraz z nadleśnictwami Puszczy Augustowskiej z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku przy wsparciu Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej zorganizowały w Suwałkach, nad Zalewem Arkadia „II Bieg Niepodległości”.

W dniu 10 listopada 2017 r. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku wraz z nadleśnictwami Puszczy Augustowskiej z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku przy wsparciu Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej zorganizowały w Suwałkach, nad Zalewem Arkadia  „II Bieg Niepodległości”. 

Leśnicy przygotowali trasę do biegu z przeszkodami na dystansie około 2600 m, na której znalazły się takie przeszkody jak: drzewa, krzewy oraz ustawione bele słomy, drewniane palisady, drabiny, tor do czołgania, „pająk”, "kurtyna" z gałęzi świerkowych, kładka, opony, "kozły", itp.  W zawodach udział wzięli uczniowie podlaskich szkół ponadgimnazjalnych w tym uczniowie klas mundurowych oraz reprezentanci służb mundurowych. Ustalono 6 kategorii biegu, w których razem wzięło udział około 500 zawodników. 

Otwarcia biegu dokonali Komendant Wojewódzki Policji pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz wraz  z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych panem Andrzejem Józefem Nowakiem. 

Wystrzał z armaty przed wystartowaniem zawodników, w każdej z sześciu kategorii biegu był sygnałem do startu. Pokonanie całej trasy, w tym wszystkich przeszkód wymagało dużego wysiłku od uczestników biegu. Na mecie każdy z zawodników „II Biegu Niepodległości” otrzymał od leśników  pamiątkowy, drewniany medal na upamiętnienie ukończenia terenowego biegu z przeszkodami. Po ukończeniu trasy każdy z uczestników mógł skorzystać z ciepłego posiłku oraz ogrzania się przy ognisku. Na zakończenie odbył się krótki bieg, w którym wszystkie obecne na zawodach służby wystartowały w umundurowaniu terenowym.

Po podsumowaniu wyników biegu puchary, medale i dyplomy wręczył zwycięzcom poszczególnych kategorii Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pan Jarosław Zieliński wspólnie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku panem nadinspektorem Danielem Kołnierowiczem oraz z Zastępcą Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych panem Piotrem Karnasiewiczem. Każdy ze zwycięzców otrzymał również pakiet materiałów promocyjnych z jednostek Lasów Państwowych. 

Nadleśnictwa: Augustów, Głęboki Bród, Płaska, Pomorze, Suwałki oraz Szczebra przygotowały również stoisko edukacji przyrodniczo - leśnej, w którym prezentowano zasady bezpiecznego zachowania w lesie, prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej, zrównoważonego korzystania z poszczególnych funkcji lasu. Ponadto zaprezentowano produkcję sadzonek w szkółce kontenerowej, program reintrodukcji głuszca i program reaktywacji bartnictwa.

 

Zdjęcia: Pani Eliza Sawko - KMP w Suwałkach

Pan Tomasz Moćkun - Nadleśnictwo Suwałki