Asset Publisher Asset Publisher

Kolejna inwestycja wspólna zakończona

Zakończono wykonanie kolejnej inwestycji wspólnej zrealizowanej z udziałem środków finansowych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Suwałki. Było to zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 101562B Kadaryszki – Pobondzie – Bondziszki”.

W dniu 13.10.2016 r. oficjalnie oddano do użytku zmodernizowany odcinek drogi na długości 3,4 km. W uroczystym otwarciu wzięli udział: Wójt Gminy Rutka-Tartak Pan Jan Racis wraz z radnymi, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Pan Bogdan Dyjuk, Radny Województwa Podlaskiego Pan Cezary Cieślukowski, Wicestarosta Powiatu Suwalskiego Pan Witold Kowalewski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach Pan Marek Dziemian, Wójt Gminy Wiżajny Pan Jacek Pietrukiewicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Suwałki Pan Wojciech Rodak, wykonawcy inwestycji oraz mieszkańcy gminy.

Przebudowa polegała m.in. na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji drogi, ułożeniu i obrukowaniu przepustów, wykonaniu nowej nawierzchni, podbudów oraz nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zrealizowanie projektu przebudowy drogi gminnej było możliwe dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz wsparciu finansowym Nadleśnictwa Suwałki i Powiatu Suwalskiego.

 

Wykonana przebudowa drogi oprócz poprawy warunków komunikacyjnych mieszkańców i walorów turystycznych przyległych obszarów w znacznym stopniu ułatwi też prowadzenie gospodarki leśnej poprzez zwiększenie dostępności terenów leśnych.