Asset Publisher Asset Publisher

Lasy wokół Suwałk – nasze wspólne dobro

28 kwietnia 2021 r. odbyła się XXXI sesji Rady Miejskiej w Suwałkach, a w porządku obrad znalazła się informacja na temat stanu lasów w granicach miasta, którą na zaproszenie Przewodniczącego Rady Pana Zdzisława Przełomca przedstawił Nadleśniczy Nadleśnictwa Suwałki Pan Wojciech Rodak. Opowiedział o zasadach i specyfice gospodarki leśnej w podmiejskim lesie Szwajcaria.

Była to bardzo dobra okazja na przybliżenie Radzie i mieszkańcom (online) nie tylko zagadnień dotyczących gospodarki leśnej prowadzonej w lasach Nadleśnictwa Suwałki, w tym w lasach podmiejskich, ale również do obalenia mitów. Nadleśniczy Wojciech Rodak informował - nie należy obawiać się, że skala wycinki jest zbyt duża czy też nadmierna. Zgodnie z planem urządzenia lasu pozyskuje się mniej drewna niż go przyrasta, a więc zasobów leśnych przybywa.

Nadleśniczy podkreślił że pozyskanie drewna jest efektem prowadzonej gospodarki leśnej. Wskazał że istnieją 3 powody prowadzenia wycinki drzew: sanitarne, pielęgnacyjne, przebudowy. To właśnie przebudowa drzewostanów, choć czasem budząca emocje laików prowadzi do powstania lasu bardziej zróżnicowanego i dostosowanego do naturalnego siedliska. Jest to niezbędne, aby zapewnić trwałość i stabilność lasów. Podczas prac leśnych bardzo dużą wagę przywiązuje się do ochrony najcenniejszych tworów przyrody i obiektów dziedzictwa kulturowego.

Wystąpienie zakończyło się zaproszeniem do rozmów oraz współpracy przy współtworzeniu kolejnego planu urządzania lasu na lata 2023-2032. Warto, aby nasze państwowe lasy w przyszłości spełniały oczekiwaniom różnych grup społecznych - Dla dobra lasu i ludzi. Radni zadali wiele pytań dotyczących głównie lasu Szwajcaria, na które nadleśniczy udzielił odpowiedzi.