Asset Publisher Asset Publisher

Na tropie rysia

W ostatnim czasie pracownicy terenowi Nadleśnictwa Suwałki zaobserwowali w południowej części nadleśnictwa obecność rysia, który pozostawił na śniegu swoje wyraźnie odciśnięte tropy. Po bliższej analizie okazało się że są to tropy pary rysi – samca i samicy.

Te piękne i skryte zwierzęta prowadzą głównie nocny tryb życia. Są ciche i czujne dlatego spotkanie z nimi „oko w oko” należy do wielkiej rzadkości. O dużym szczęściu może więc mówić fotograf, któremu udało się uwiecznić na zdjęciach i filmach te piękne drapieżniki.
Rysie są  ciche i czujne dlatego spotkanie z nimi „oko w oko” należy do wielkiej rzadkości.
Luty i marzec są szczególnymi miesiącami w życiu rysi. Właśnie wtedy „marcują”, czyli są w okresie odbywania godów i tylko w tym czasie łączą się na kilka dni w pary. Poza okresem rui, przez większą część roku samce prowadzą samotny tryb życia, a samice wychowują młode kocięta. Areały osobnicze samców są nawet czterokrotnie większe niż samic więc w trakcie rui mogą nakładać się na areały 2-3 kotek. Kocięta rodzą się w maju i zostają z matką przez 10 – 11 miesięcy. 

Wybór pokarmu zależy od zagęszczenia i dostępności ofiary ale przede wszystkim rysie polują na sarny, jelenie i zające. Rzadziej wybierają drobniejsze zwierzęta (gryzonie, ptaki). Polują przede wszystkim w nocy, dzień zaś spędzają głównie na wypoczywaniu w kryjówce.

Rysie spotykane są od wielu lat w południowej części Nadleśnictwa Suwałki tj. w zwartym kompleksie leśnym stanowiącym północno-zachodni kraniec Puszczy Augustowskiej. Niestety dzieje się to bardzo rzadko i nieregularnie. Aktualnie zaobserwowany wzrost obecności rysia w tej części Puszczy, (również w sąsiednich nadleśnictwach) może być związany z zauważalnym spadkiem obecności wilka, który jest rzadziej obserwowany wewnątrz kompleksu leśnego a więcej obserwacji i śladów żerowania pojawia się w mniejszych śródpolnych kompleksach leśnych, często w pobliżu miejscowości.  

Ryś w Polsce objęty jest ścisłą ochroną gatunkową oraz jest przedmiotem ochrony w Unii Europejskiej jako gatunek wymieniony w Załączniku II i IV Dyrektywy Siedliskowej.