Asset Publisher Asset Publisher

Narada Okolicznościowa - „Leśnicy w służbie lasom i społeczeństwu Suwalszczyzny”.

Na terenie Nadleśnictwa Suwałki w dniu 29 grudnia 2016 r. odbyła się narada okolicznościowa pod hasłem „Leśnicy w służbie lasom i społeczeństwu Suwalszczyzny” z udziałem przedstawicieli duchowieństwa, prezentująca działalność leśników z obszaru Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Narada rozpoczęła  się na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego. Przybyłych gości przywitał Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Pan Andrzej Józef Nowak. Na zaproszenie Pana Dyrektora w spotkaniu udział wzięli: Ksiądz Arcybiskup Metropolita Białostocki - Edward Ozorowski, Biskup Ełcki - Jerzy Mazur, Biskup Łomżyński – Janusz Stepnowski, Biskup Drohiczyński – Tadeusz Pikus a także biskupi pomocniczy, biskupi seniorzy, duszpasterze leśników, duchowieństwo i leśnicy z RDLP w Białymstoku.

Na terenie szkółki kontenerowej zaprezentowano realizowane zadania i osiągnięcia leśników z północnej części RDLP w Białymstoku. Następnie przedstawiono cały nowoczesny obiekt, w którym odbywa się produkcja sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym wraz z ich przechowywaniem w chłodniach.

Kolejnym punktem narady był wyjazd terenowy podczas, którego prezentowano m.in. takie tematy jak: „Leśne drogi", „Wspomnienie Pana Tadeusza", „Las Jana Pawła II", „U źródeł Czarnej Hańczy". Atmosferę spotkania podkreśliło wspólne śpiewanie kolęd oraz modlitwa w budowanej kaplicy p.w. Matki Kościoła w Kłajpedzie należącej do Parafii Smolniki.

Dzięki słonecznej pogodzie Suwalszczyzna odkryła wiele ze swego uroku, pozostawiając wśród gości miłe wrażenia z pobytu i wysoką ocenę walorów krajobrazowych Nadleśnictwa Suwałki. Również prezentacja realizowanych zadań gospodarczych i przyszłych zamierzeń leśników spotkały się z dużym zainteresowaniem.

Pierwsza taka narada okolicznościowa odbyła się w roku 2000 w Puszczy Białowieskiej i corocznie jest kontynuowana w kolejnych zakątkach RDLP w Białymstoku. Tegoroczne spotkanie zorganizowane zostało przy udziale nadleśnictw z terenu Puszczy Augustowskiej.