Asset Publisher Asset Publisher

NAUCZ SIĘ KOCHAĆ LASY

21 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Lasów. Tegorocznym tematem przewodnim są „Lasy i Edukacja”. Obchody odbywają się pod hasłem „Naucz się kochać lasy".

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny zbiega się w czasie z Międzynarodowym Dniem Lasów ustanowionym przez Zgromadzenie Narodowe ONZ w 2012 roku. W tym dniu na świecie mówi się o roli lasów i ich znaczeniu dla środowiska.

Lasy są nieodłączną częścią życia, zapewniają ochronę, bioróżnorodność i chronią przed zmianami klimatu. Lasy to także źródło pracy, schronienia i pożywienia. O ich dobry stan dbają na co dzień leśnicy, w tym dniu szczególnie przypominając, że to dobro nas wszystkich.

Co roku leśnicy w Polsce sadzą 500 mln nowych drzew. Młode drzewa pochłaniają znacznie więcej CO2 niż stare (np. drzewa w polskich lasach mogą zmagazynować łącznie aż 900 mln ton węgla). Najstarsze, ulegające rozpadowi, wydzielają dwutlenek węgla do atmosfery. Lasy zatrzymują też wodę, przeciwdziałając powodziom oraz są domem dla 80% gatunków roślin, zwierząt i grzybów (w Polsce w środowisku leśnym występuje aż 32 tys. gatunków flory i fauny, czyli 65% wszystkich u nas spotykanych).

Polska jest w europejskiej czołówce pod względem powierzchni lasów. Zajmują one ok. 30% terytorium kraju, rosną na obszarze 9,3 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego ponad 7,6 mln ha zarządzane jest przez PGL LP. Dzięki pracy leśników powierzchnia lasów w Polsce stale rośnie: w 1945 r. lesistość naszego kraju wynosiła 21%. Planuje się, że w 2050 roku lasy będą pokrywać 33% obszaru Polski

Międzynarodowy Dzień Lasów to doskonała okazja do odwiedzenia najbliższego lasu oraz spędzenia tam trochę czasu. Warto poznać go lepiej i poobserwować. Lasy są otwarte dla wszystkich. Należy jednak pamiętać o zasadach bezpieczeństwa oraz przestrzegać przepisów dotyczących zachowania się w lesie.

Filmik promujący Międzynarodowy Dzień Lasów