Asset Publisher Asset Publisher

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

W dniu 11 listopada 2017 r. odbyły się w Suwałkach obchody Narodowego Święta Niepodległości z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Jarosława Zielińskiego, wojewódzkich i powiatowych komendantów z Augustowa, Sejn i Suwałk - Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Wojska. W uroczystościach wzięła też udział liczna grupa leśników wraz z Zastępcą Dyrektora RDLP w Białymstoku panem Piotrem Karnasiewiczem oraz nadleśniczowie i pracownicy Nadleśnictw: Augustów, Głęboki Bród, Płaska, Pomorze, Suwałki, Szczebra.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji ojczyzny w Konkatedrze pod wezwaniem Świętego Aleksandra w Suwałkach. Dalsze obchody odbyły się na placu Józefa Piłsudskiego. Podczas uroczystości, w przemówieniach podkreślono duże znaczenie niepodległości, którą możemy cieszyć się od 99 lat. Na otwarciu uroczystości odczytano niepodległościowy Apelu Pamięci oraz oddano salwę honorową w wykonaniu żołnierzy 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej.

Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Złożyli je: parlamentarzyści, delegację poszczególnych służb, samorządowcy, leśnicy, uczniowie, harcerze oraz  przedstawiciele licznych instytucji. Obchody uroczystości zakończyły się defiladą uczestniczących w obchodach kompanii honorowych.