Asset Publisher Asset Publisher

Odkryjmy dziedzictwo Puszczy Białowieskiej

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie zwraca się z prośbą o udostępnienie materiałów archiwalnych dotyczących dziejów Puszczy Białowieskiej w celu sporządzenia studium archiwalnego.

W przygotowaniu opracowania pomocne będą zdjęcia, druki, dokumenty kartograficzne, dzienniki czy też pamiętniki związane z historią oraz miejscami powiązanymi ze społecznością lokalną działającą na terenie Puszczy Białowieskiej. 

 

Materiały należy przesłać na adres:

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów