Asset Publisher Asset Publisher

POWRÓT CISA DO SUWALSKICH LASÓW

Lasy Północnej Suwalszczyzny wzbogaciły się o nowy gatunek drzewa, który wrócił po wielu latach nieobecności. Mowa o cisie pospolitym, którego sadzenie w Nadleśnictwie Suwałki jest częścią realizowanego od 2006 roku w Lasach Państwowych „Programu ochrony i restytucji cisa pospolitego (Taxus baccata L.) w Polsce”, którego celem jest m.in. zwiększenie populacji tego gatunku w ekosystemach leśnych.

Kilkuletnie sadzonki, które trafiły do Nadleśnictwa Suwałki pochodzą od cisów rosnących w Rezerwacie Cisów Staropolskich im. Leona Wyczółkowskiego. Łącznie blisko 1800 młodych drzewek zostało posadzonych w lasach nadleśnictwa. Działania te zmierzają do ponownego wprowadzenia gatunku na obszar, na którym został wytępiony lub wyginął.

Warto pamiętać, że cis jest rośliną trującą. We wszystkich częściach rośliny, oprócz osnówki, znajdują się duże ilości trujących związków, a 50 gram igliwia może zabić dorosłego człowieka.

Cis pospolity (Taxus baccata L.) jest wspaniałym gatunkiem drzewa, którego drewno poprzez swoje wyjątkowe właściwości takie jak wytrzymałość, sprężystość, twardość, zniknęło z lasów prawie całkowicie. Jako doskonały surowiec służył do produkcji broni (łuki, kusze) oraz w budownictwie. To właśnie nieustannie rosnący popyt na drewno cisowe przyczynił się do ostatecznego przetrzebienia populacji tego wyjątkowo wolno rosnącego i trudno odnawiającego się gatunku. 

Dopiero na mocy statutu warckiego wydanego przez króla Władysława Jagiełłę, został objęty ochroną od 1423 r. Ograniczenia w eksporcie drewna cisowego wprowadzono w obawie przed wyginięciem tego rzadkiego gatunku. Współcześnie cis pospolity podlega ochronie gatunkowej od 1946 r.

W historii Suwalszczyzny można odnaleźć ślady cisa w nazewnictwie. Przykładem jest Góra Cisowa leżąca na terenie wsi Gulbieniszki, której nazwa pochodzi prawdopodobnie od rosnącego niegdyś na szczycie góry potężnego cisa.

Cis to gatunek wrażliwy na mrozy i susze, co sprawia, że hodowla jego jest utrudniona. Dlatego zostały podjęte kompleksowe działania w ramach „Programu ochrony i restytucji cisa pospolitego (Taxus baccata L.) w Polsce” mające na celu zwiększenie liczebności populacji tego gatunku. 

Dzięki pracy leśników, być może już niedługo, cis na dobre zagości w suwalskich lasach.