Asset Publisher Asset Publisher

Rozmawialiśmy o ochronie i gospodarce leśnej na Suwalszczyźnie

Czy turystyka stanowi zagrożenie dla obszarów Wigierskiego Parku Narodowego? Czy w lasach podmiejskich pozyskujemy za dużo drewna? Jak wygląda współpraca Suwalskiego Parku Krajobrazowego z jego mieszkańcami? Między innymi takie zagadnienia przybliżyli mieszkańcom Suwalszczyzny prelegenci Suwalskiej Szkoły Leśnej.

20 maja 2021 r. odbyła się Suwalska Szkoła Leśna (online) zorganizowana przez Nadleśnictwo Suwałki, Wigierski Park Narodowy i Suwalski Park Krajobrazowy. Wydarzenie powstałe z inicjatywy naszego stażysty Pana Radosława Lewoń, było okazją do komunikacji leśników i przyrodników z mieszkańcami oraz osobami powiązanymi z Suwalszczyzną.

Pierwszy referat pt. 45 lat ochrony przyrody i krajobrazu Suwalskiego Parku  Krajobrazowego -  „wygłosiła Pani Teresa Świerubska (Dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego). Było to podsumowanie działalności najstarszego parku krajobrazowego w Polsce oraz ukazanie zagrożeń dla rodzimej ochrony i krajobrazu.

Kolejnym prelegentem był Pan Jacek Łoziński z Wigierskiego Parku Narodowego. Jego referat pt. Zadania ochronne Wigierskiego Parku Narodowego - ukazywał m.in. mozaikę cennych siedlisk o odmiennych statusach ochronnych. Ponadto przybliżył uczestnikom zagadnienia związane z zabiegami ochronnymi jak przebudowa drzewostanów na zniekształconych siedliskach.

Suwalska Szkoła Leśna nie mogłaby się odbyć bez głosu Nadleśnictwa Suwałki. Nadleśniczy Pan Wojciech Rodak referatem pt. Wielofunkcyjna gospodarka leśna Nadleśnictwa Suwałki – przybliżył uczestnikom zadania gospodarcze i ochronne prowadzone w lasach gospodarczych i podmiejskich. Wielokrotnie podkreślał chęć dialogu z mieszkańcami, w celu m.in. poznania ich oczekiwań względem lasów.

Wydarzenie zakończyło się owocną dyskusją. Pytania do prelegentów zaskakiwały wiedzą i dociekliwością uczestników. Ponadto, od prelegentów i uczestników  padły życzenia i podziękowania za pracę dla Suwalskiego Parku Krajobrazowego z okazji 45-lecia działalności. Dziękujemy współorganizatorom i uczestnikom za udział w wydarzeniu. Zachęcamy wszystkich do obserwowania i uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach.