Asset Publisher Asset Publisher

Spotkanie z przedstawicielami samorządów

W dniu 18.06.2015 r., z inicjatywy Nadleśnictwa Suwałki odbyło się spotkanie leśników z przedstawicielami samorządu terytorialnego z powiatów i gmin leżących w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa. W spotkaniu uczestniczyło 34 przedstawicieli lokalnych samorządów, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku –Pan Ryszard Ziemblicki oraz kierownictwo Nadleśnictwa Suwałki. Celem spotkania było zaprezentowanie samorządowcom sposobów prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na przykładzie Nadleśnictwa Suwałki. W trakcie pierwszej części spotkania omówiono podstawy formalno-prawne funkcjonowania Lasów Państwowych w Polsce oraz przedstawiono krótką charakterystykę Nadleśnictwa Suwałki. Następnie zaprezentowano sposób produkcji materiału sadzeniowego w szkółce kontenerowej.

Kolejna część spotkania miała charakter terenowy. W trakcie objazdu po terenie Obrębu Suwałki zaprezentowano uczestnikom sposoby prowadzenia prac gospodarczych w tym m.in. odnawianie powierzchni zrębowych, pielęgnowanie upraw, młodników, drzewostanów dojrzewających i dojrzałych oraz prowadzenie rębni zupełnych jak i złożonych. Ponadto przybliżono aspekty codziennej pracy leśniczego w tym:  prowadzenie klasyfikacji, pomiaru i odbiórki drewna oraz realizację zadań w zakresie ochrony lasu. W trakcie części terenowej spotkania zwrócono również uwagę na utrzymanie i rozwój infrastruktury drogowej w nadleśnictwie jako ważnego elementu funkcjonowania gospodarstwa leśnego.

W trakcie prowadzonych dyskusji zauważalne było duże zainteresowanie samorządów tematyką gospodarki leśnej przecież tak mocno związanej z lokalną społecznością. Spotkanie to z pewnością jeszcze bardziej zacieśni współpracę na linii samorząd – leśnicy i pozwoli na lepszą realizację zrównoważonej gospodarki leśnej.