Asset Publisher Asset Publisher

Suwalskie Obchody Dnia Pamięci ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych" został ustanowiony 3 lutego 2011 r., po dziesięciu latach od przyjęcia uchwały Sejmu w sprawie uczczenia pamięci organizacji żołnierzy walczącego podziemia antykomunistycznego. W 2009 r. z inicjatywą ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci wystąpiły organizacje kombatanckie. Ideę  podjął śp. prezydent Lech Kaczyński. W 2010 r. w uzasadnieniu napisał, że „dzień ten jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji, za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej, przywiązania do tradycji, za krew przelaną w obronie ojczyzny. To także wyraz hołdu oddany licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiarna rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na tak długie trwanie oporu".

W dniu 1 marca 2016 roku delegacja Nadleśnictwa Suwałki z Nadleśniczym Wojciechem Rodakiem uczestniczyła w „Suwalskich Obchodach Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych". Uroczystości rozpoczęły się o godz. 1200 w Konkatedrze pw. Św. Aleksandra, gdzie w asyście pocztów sztandarowych zgromadzeni wysłuchali słowa historycznego, przedstawiającego okres walki o suwerenność i niepodległość Polski po zakończeniu II wojny światowej, prowadzonej przez organizacje tzw. „drugiej konspiracji". Walka ta miała miejsce także na ziemi suwalskiej i jest ciągle żywa w pamięci jej mieszkańców.

Po zakończeniu Liturgii Słowa Bożego licznie zgromadzeni uczestnicy obchodów przemaszerowali pod pomnik Polskiego Państwa Podziemnego przy ul. Sejneńskiej, gdzie odbył się apel pamięci „Żołnierzy Niezłomnych".  W hołdzie bohaterom delegacje władz samorządowych miasta, powiatu, gminy, służb mundurowych, leśników z Nadleśnictwa Suwałki, harcerzy i szkół złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.