Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenie z ochrony lasu na terenie Nadleśnictwa Białowieża

„Wpływ gradacji kornika drukarza na rozpad drzewostanów i stan siedlisk naturowych". Pod tym tytułem 23.05.2016 r. na terenie Nadleśnictwa Białowieża odbyło się szkolenie 50 osobowej grupy pracowników Nadleśnictw Suwałki i Szczebra.

Szkolenie rozpoczęliśmy w Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie", gdzie podczas prezentacji multimedialnej zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Białowieza  Pan Tomasz Ginszt przedstawił specyfikę działania nadleśnictwa, zapoznał nas z bieżącymi problemami z zachowaniem bogactwa przyrodniczego Puszczy Białowieskiej i szczegółową genezą obecnej gradacji kornika drukarza. Podczas części terenowej zapoznaliśmy się z wpływem gradacji na ochronę przyrody na przykładzie Rezerwatu Krajobrazowego Władysława Szafera, którego cel ochrony przestał praktycznie istnieć. W leśnictwie Nowe obejrzeliśmy skutki działalności kornika drukarza w drzewostanach różnych klas wieku. Widok całych połaci z martwymi drzewami sprawia przygnębiające wrażenie.  Gradacja kornika oprócz naruszenia trwałości drzewostanów niesie za sobą również szereg zagrożeń bezpieczeństwa publicznego w postaci wywracających się martwych drzew czy też wskutek nagromadzenia łatwopalnego materiału. Podsumowanie szkolenia odbyło się na uroczysku Hajduki wśród objętych przebudową drzewostanów, które niosą  nadzieję na zachowanie tych cennych przyrodniczo obszarów.

 Dziękujemy gospodarzom za serdeczne przyjęcie i poświęcony nam czas.