Asset Publisher Asset Publisher

Uczczenie Św. Izydora

W piękną majową sobotę (7.05.2016) obył się na ziemi suwalsko - sejneńskiej pierwszy dzień obchodów wspomnienia patrona rolników chrześcijańskiej Europy - Świętego Izydora Oracza.

Uroczystość zorganizowana przez Stowarzyszenie Świętego Izydora Oracza w Białymstoku rozpoczęła się Mszą Świętą w parafialnym kościele pod wezwaniem Świętego Izydora w Smolanach. Mszę celebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Romuald Kamiński. W uroczystościach wzięła udział liczna grupa leśników z okolicznych nadleśnictw z Zastępcą Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Panem dr inż. Piotrem Czyżykiem na czele. W trakcie Mszy Świętej leśnicy podarowali parafii Smolany sadzonkę cisa wyhodowaną z nasion poświęconych przez Papieża Benedykta XVI wraz z okolicznościowym certyfikatem. Po Mszy Świętej sadzonka została uroczyście wysadzona w zadrzewieniu przykościelnym. We wspólnym sadzeniu pamiątkowego cisa, pod bacznym, fachowym okiem Z-cy Dyrektora RDLP i Nadleśniczego Nadleśnictwa Suwałki udział wzięli m.in.: Jego  Ekscelencja Ksiądz Biskup Romuald Kamiński, Proboszcz Parafii Smolany - ks. Wojciech Stokłosa, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pan Jacek Bogucki, Prezydent Miasta Suwałk - Pan Czesław Renkiewicz, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego - Pan Stefan Krajewski,  Wójt Gminy Puńsk - Pan Witold Liszkowski, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Świętego Izydora Oracza w Białymstoku - Pan Witold Karczewski.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Zespole Szkół Rolniczych w Suwałkach, gdzie również w ramach trwającego w tym dniu agrofestynu leśnicy z Nadleśnictwa Suwałki przygotowali stoisko promocyjno - edukacyjne, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Odwiedzającym zaprezentowano produkcję sadzonek prowadzoną w nowoczesnej szkółce kontenerowej oraz koncepcję udostępnienia terenów leśnych położonych w pobliżu miasta Suwałki poprzez Zielony Punkt Kontrolny. Prowadzono doradztwo dla właścicieli lasów prywatnych  oraz sprzedaż sadzonek drzew leśnych. Zaprezentowano również wiele informacji na temat aktualnej sytuacji w Puszczy Białowieskiej, łącznie z wyświetleniem filmu zrealizowanego przez Ruch Obrony Lasów Polskich pt. "NIEMY KRZYK".