Asset Publisher Asset Publisher

Uroczystość wręczenia Kordelasa Leśnika Polskiego

 W dniu 16 września 2015 r. w siedzibie Nadleśnictwa Suwałki miało miejsce niecodzienne wydarzenie z udziałem szczególnych gości.  W tym dniu swoje 97 urodziny obchodził Pan Zygmunt Romatowski - emerytowany leśniczy Leśnictwa Krzywe w Nadleśnictwie Suwałki. 
Pan Zygmunt Romatowski urodził się 16 września 1918 roku w Suwałkach. W 1938 roku ukończył Państwową Średnią Szkołę Rolniczo-Leśną w Żyrowicach i jest ostatnim żyjącym jej absolwentem.  Pracę zawodową rozpoczął w 1939 roku w Leśnictwie Krzywe w Nadleśnictwie Wigry. Pracował jako leśniczy tego leśnictwa w burzliwym okresie II wojny światowej. W latach 1952-1958 pracował w Rejonie Lasów Państwowych w Suwałkach. Po likwidacji rejonów na własną prośbę powrócił na stanowisko leśniczego Leśnictwa Krzywe  w którym pracował aż do przejścia na emeryturę - do 31.12.1983 roku. 
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Pan Ryszard Ziemblicki uhonorował jubilata za wieloletnią pracę i szczególne zasługi dla rozwoju polskiego leśnictwa nadając mu Kordelas Leśnika Polskiego*, który został wręczony przez Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP w Białymstoku  Pana Piotra Zbrożka. W spotkaniu wzięli udział ponadto: najbliższa rodzina jubilata, Dyrektor Technikum Leśnego w Białowieży Pani Anna Kulbacka, emerytowani leśniczowie byłego obrębu Wigry oraz kierownictwo Nadleśnictwa Suwałki. 
Spotkanie było okazją do spotkania po latach jak również wysłuchania szeregu interesujących  opowieści leśnika pracującego w latach 1939 - 1983. 
Gratulujemy Panu Zygmuntowi Romatowskiemu nadania Kordelasa Leśnika Polskiego a z okazji tak doniosłego jubileuszu życzymy dużo zdrowia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Kordelas Leśnika Polskiego nadawany jest leśnikom, którzy swoją wieloletnią pracą oddali szczególne zasługi dla rozwoju polskich lasów . Mogą go otrzymać również osoby spoza  środowiska leśników, które w szczególny sposób zasłużyły się dla rozwoju Lasów Państwowych.  Taka forma najwyższego wyróżnienia nawiązuje do honorowej i paradnej broni noszonej przez leśników w okresie II RP.
Głownia kordelasa wykonana jest z wysokostopowej stali nierdzewnej - chromowej i zahartowanej. Na prawej stronie głowni kordelasa wytrawiono logo Lasów Państwowych oraz napis Lasy Państwowe w ornamencie roślinnym liści laurowych. Na lewej stronie głowni każdego kordelasa znajduje się jego indywidualny numer. Ten numer znajduje się także na legitymacji,  którą odbiera się razem z kordelasem.