Asset Publisher Asset Publisher

UWAGA KONKURS!!!

Nadleśnictwo Suwałki zaprasza szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe do wzięcia udziału w konkursie na plakat z hasłem promującym zachowanie czystości w lesie oraz na terenach zadrzewionych.

Cel konkursu:
Rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska;
Uświadomienie znaczenia lasów i terenów zadrzewionych dla społeczeństwa;
Uwrażliwienie młodzieży na potrzebę utrzymywania otoczenia w czystości, a szczególnie lasów.
 
Warunki uczestnictwa:
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
Uczestnicy składają prace indywidualne w postaci plakatu wykonanego dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, collage), techniką komputerową czy techniką mieszaną w formacie A3;
Każda zgłoszona do konkursu praca powinna zawierać na odwrocie następujące dane: imię i nazwisko autora, nazwę i adres szkoły, klasę, telefon kontaktowy oraz e-mail do uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osób poniżej 18 roku życia;
Prace należy przesłać wraz z wypełnionym czytelnie formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem podpisanym przez rodzica lub opiekuna prawnego;
Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.
 
Kryteria oceny:
Oryginalność i pomysłowość interpretacji tematu konkursu;
Walory edukacyjne i promocyjne;
Zakres i przekaz informacji;
Przedstawienie wpływu zaśmiecania na środowisko naturalne. 
 
Terminarz:
Ogłoszenie konkursu – maj 2020 roku;
Termin nadsyłania prac – 17 lipca 2020 roku;
Rozstrzygnięcie konkursu – lipiec 2020 roku;
Wręczenie nagród – sierpień 2020 roku.
 
Miejsce składania prac:
Prace należy dostarczyć do skrzynki „Punkt odbioru korespondencji” znajdującej się pod siedzibą nadleśnictwa lub pocztą, na adres: Nadleśnictwo Suwałki ul. Wojska Polskiego 1, 16-400 Suwałki. W przypadku przesyłki pocztowej decydująca będzie data wpływu.
 
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
Joanna Arasimowicz, tel. 87 566 42 95 wew. 136 
e-mail: joanna.arasimowicz@bialystok.lasy.gov.pl
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE