Asset Publisher Asset Publisher

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo!

Zgodnie z decyzjami podjętymi przez organy Państwa oraz zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej wobec wzrastającego zagrożenia dalszego rozprzestrzenienia się koronowirusa SARS CoV-2 wprowadza się zmianę organizacji pracy Nadleśnictwa Suwałki od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania.

  1. Odwołuje się zaplanowane i nie umawia nowych spotkań, szkoleń, wydarzeń i zajęć edukacyjnych.

  2. Ogranicza się osobiste załatwianie spraw w biurze Nadleśnictwa Suwałki do przypadków absolutnie koniecznych, po uprzednim, telefonicznym umówieniu się z właściwym pracownikiem (poprzez sekretariat: +48 87 566 42 95 do 7). Osoby takie proszone są o zachowanie niezbędnej higieny, zachowanie bezpiecznej odległości podczas rozmowy (min. 1 metr) i decydowanie się na wizytę tylko w dobrym stanie zdrowia (bez oznak choroby, przeziębienia, kaszlu itp.).  

  3. Proszę w miarę możliwości wykorzystać zdalne sposoby komunikacji z Nadleśnictwem Suwałki: wysyłka pocztą tradycyjną (ul. Wojska Polskiego 1, 16-400 Suwałki), pocztą elektroniczną (suwalki@bialystok.lasy.gov.pl), e-PUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal), telefonicznie (sekretariat: +48 87 566 42 95 do 7).

  4. Ulega zmianie osobiste przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków przez nadleśniczego na formę telefoniczną (tel. +48 87 566 42 95 do 7 w.111) lub elektroniczną (wojciech.rodak@bialystok.lasy.gov.pl) w każdy poniedziałek w godzinach 14 – 15.15.

  5. Kasa nadleśnictwa nie przyjmuje zewnętrznych wpłat gotówkowych. Należne zobowiązania pieniężne należy uiścić na rachunek bankowy BGŻ: 97 2030 0045 1110 0000 0072 5180.

  6. Detaliczna sprzedaż surowca drzewnego będzie prowadzona wyłącznie w kancelariach leśnictw, a sadzonek w Gospodarstwie Szkółkarskim.

  7. Informacja o dalszym rozwoju sytuacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Nadleśnictwa oraz na Fb.

Mogą wystąpić utrudnienia, ze względu na nieobecność części pracowników oddelegowanych do pracy zdalnej lub sprawujących opiekę nad dziećmi w związku z zamknięciem placówek oświatowych. Proszę o zrozumienie, współpracę, zachowanie spokoju i opanowania. Aktualne informacje oraz zalecenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 znajdą Państwo na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego a więcej informacji na temat wirusa SARS-CoV-2 na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Suwałki

Wojciech Rodak

 

 

W załączeniu:

  1. „Jak zapobiegać zakażeniu?”.

  2. Ważne telefony kontaktowe w Suwałkach.