Asset Publisher Asset Publisher

Warsztaty terapii zajęciowej z leśnikiem

Podopieczni i opiekunowie z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Suwałkach odwiedzili Gospodarstwo Szkółkarskie Nadleśnictwa Suwałki.

W środę 26 czerwca 2019 r. Nadleśnictwo Suwałki gościło osoby uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej. WTZ są prowadzone przez Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach kierowany przez Panią Prezes Liliannę Annę Zielińską.   

Pierwszym etapem zajęć edukacyjnych było pokazanie znaczenia wody dla lasu w formie prezentacji oraz filmu. Uczestnicy dowiedzieli się jaka jest rola drzewostanów w magazynowaniu wody oraz poznali wzajemne relacje ekosystemu leśnego i zasobów wodnych.

Następnie pracownicy Gospodarstwa Szkółkarskiego oprowadzili  podopiecznych WTZ po terenie szkółki kontenerowej. Podczas zwiedzania opowiadali uczestnikom o swojej pracy, roli szkółek leśnych oraz specyfice prac szkółkarskich. Omówiony został także system nawadniający polegający zarówno na precyzyjnym rozprowadzeniu wody między rzędami roślin  jak i na zraszaniu ich przy pomocy ramp nawadniających.

Zostały przeprowadzone również „miniwarsztaty" pod okiem edukatorów nadleśnictwa oraz opiekunów, w czasie których podopieczni WTZ wykonali „leśne laurki” przy pomocy „skarbów” z lasu takich jak: szyszki, liście, gałązki czy kwiaty.

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej bardzo aktywnie brali udział w przygotowanych przez nadleśnictwo zajęciach edukacyjnych, a pobyt w Gospodarstwie Szkółkarskim przysporzył im wiele radości i ciekawych doświadczeń.