Asset Publisher Asset Publisher

Zakończenie kontroli okresowej w Nadleśnictwie Suwałki

W dniu 3 września 2020 r. w Nadleśnictwie Suwałki odbyła się narada pokontrolna podsumowująca wyniki kontroli za lata 2012-2019.

Działalność nadleśnictwa za lata 2012-2019 oceniono bardzo wysoko. Inspektorzy z Podlaskiego Regionu Inspekcyjnego Inspekcji Lasów Państwowych omówili szczegółowo jej wyniki, podkreślając błędy oraz osiągnięcia nadleśnictwa. Całość podsumował Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Pan Dawid Iwaniuk, który pogratulował całej załodze uzyskania bardzo dobrej oceny.