Wydawca treści Wydawca treści

TRASY PIESZE I BIEGOWE

Na terenie Nadleśnictwa Suwałki zlokalizowane są 3 obiekty do biegów na orientację.

Zielony Punkt Kontrolny „Las Suwalski”

Obiekt posiada 6 wariantów tras o różnym stopniu trudności. Trasy południowe oraz trasa krótka należą do najłatwiejszych. Pozostałe, czyli trasy południowe i długa wymagają umiejętności posługiwania się mapą i orientacji w terenie.

Opis tras

- Trasa krótka – 2,2 km

- Trasa długa – 6,3 km

- Trasa Południowa 1 – 1,4 km

- Trasa Południowa 2 – 3,3 km

- Trasa Południowa 3 – 3,1 km

- Trasa Południowa 4 – 3,1 km

Punkt startowy „trasy krótkiej” i „trasy długiej” zlokalizowany jest na tablicy informacyjnej ścieżki edukacyjnej przy Gospodarstwie Szkółkarskim, natomiast tras południowych zaczyna się przy głównej drodze Suwałki – Płociczno naprzeciwko Miejsca Postoju Pojazdów „Papiernia”.
 

Poznaj Swój Las „Szwajcaria”

Na terenie tego obiektu zostały wyznaczone dwie trasy, a najlepszym miejscem na rozpoczęcie biegu lub marszu  jest Miejsce Postoju Pojazdu w Leśnictwie Białorogi. Długości tras – trasa długa (11,1 km) i tras krótka (3,3 km).


Poznaj Swój Las „Rutka”

Początek trasy zlokalizowany jest przy ulicy leśnej w Rutce-Tartak (naprzeciwko boiska gminnego). Wyznaczone zostały 2 trasy – trasa długa (5,9 km) i trasa krótka (2,4 km).


Mapy z wybraną trasą można pobrać poniżej.