Asset Publisher Asset Publisher

„Kręci mnie bezpieczeństwo ... nad wodą”

W dniu 12 czerwca 2018 roku odbył się piknik edukacyjny nad zalewem Arkadia w Suwałkach pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo ... nad wodą”. Leśnicy z Nadleśnictwa Suwałki włączyli się w ogólnopolską Kampanię zainicjowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach, której przez cały rok organizowane są akcje na rzecz bezpieczeństwa w różnych obszarach.

Okres turystyczno – wypoczynkowy w czasie trwania wakacji wyróżnią się wzrostem serii zagrożeń tj. zwiększone ryzyko wypadkowości dzieci i młodzieży pozbawionych odpowiedniej opieki dorosłych. Z tego względu Suwalskie Służby Mundurowe przygotowały stoiska profilaktyczne, związane tematycznie z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, na których można było znaleźć wiele informacji nt. występujących zagrożeń oraz sposobów ich unikania.

Nadleśnictwo Suwałki zorganizowało stoisko informacyjno – edukacyjne, na którym opowiadano o odpowiednim zachowaniu na terenach leśnych w czasie trwania zagrożenia pożarowego. Przypomniano również o okresowym zakazie wstępu do lasu, które wprowadza nadleśniczy, przy dużym zagrożeniu pożarowym.

Stoisko wzbudziło duże zainteresowanie najmłodszych i było licznie odwiedzane przez grupy przedszkolne. Szczególną uwagę zwróciło malowanie na korze brzozy, leśne kolorowanki oraz krzyżówki i rebusy. Na wszystkich chętnych, którzy brali udział w zabawach czekały atrakcyjne upominki związane z bezpieczeństwem, natomiast na osoby zainteresowane tematyką leśną ciekawe, różnorodne foldery informacyjne dotyczące Nadleśnictwa Suwałki, Zielonego Punktu Kontrolnego oraz Puszczy Białowieskiej.