Asset Publisher Asset Publisher

10 PAŹDZIERNIKA - ŚWIATOWY DZIEŃ DRZEWA

10 października obchodzimy Światowy Dzień Drzewa.

Pomysłodawcą Światowego Dnia Drzewa jest amerykański znawca i miłośnik przyrody Juliusz Morton. W Polsce obchodzimy je od 2002r. Warto z tej okazji wybrać się na rodzinny spacer na teren Nadleśnictwa Suwałki, aby nacieszyć się czystym powietrzem oraz energią jaką przekazują nam drzewa.

O tym jak ważną rolę w naszym życiu pełnią drzewa nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Są naturalnym elementem naszego środowiska, kształtują klimat, produkują tlen, dostarczają cennego surowca ...

Jednymi z najciekawszych drzew w Nadleśnictwie Suwałki  są lipy drobnolistne rosnące w miejscu grodziska pradziejowego i wczesnośredniowiecznego zwanego „Czajewszczyzna" zamieszkałego w IX-XIV w. przez lud Jaćwingów. Występują one na zboczu samej „Góry Zamkowej", pięknie położonego obiektu archeologicznego, z  którego możemy podziwiać malownicze krajobrazy północnej Suwalszczyzny wraz z trzema jeziorami leżącymi u podnóży góry: Tchliczysko, Jeglówek oraz Szurpiły