Asset Publisher Asset Publisher

CHROŃ LASY PRZED POŻAREM

Sezon wiosenno-letni to okres podwyższonego zagrożenia pożarowego terenów leśnych. Niebezpieczeństwu powstania pożarów lasu sprzyja upalna, słoneczna pogoda i towarzyszące jej znaczne obniżenie wilgotności ścioły leśnej.

Od początku roku lasy w Polsce płonęły ponad 1400 razy. Najczęstszą przyczyną nieumyślnego spowodowania pożaru jest posługiwanie się w lesie otwartym jak na przykład zapalone zapałki, tlące się niedopałki papierosów bądź rozpalanie ognisk w miejscach do tego nie przystosowanych.

„Palenie ognisk w lesie oraz w odległości do 100 m od granicy lasu jest zabronione. Rozpalenie ogniska na terenach leśnych możliwe jest tylko w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych i odpowiednio przygotowanych.”

 

Jak określane jest zagrożenie pożarowe?

Prognozowanie zagrożenia pożarowego prowadzone jest w okresie akcji bezpośredniej, czyli od marca do końca października.

Tereny leśne podzielone zostały na poszczególne strefy prognozowania, dla których w oparciu o sieć Meteorologicznych Punktów Pomiarowych określany jest stopień zagrożenia pożarowego lasu. Wyniki pomiarów podaje się codziennie o godzinie 9:00  i 13:00. W okresie tym, w biurze Nadleśnictwa działa Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (PAD), zadaniem którego jest nadzór nad funkcjonowaniem systemu ochrony przeciwpożarowej podległego terenu oraz alarmowanie jednostek ratowniczych.

 

Co należy zrobić gdy widzimy pożar?

Po pierwsze zachować spokój i niezwłocznie zaalarmować straż pożarną dzwoniąc pod numer 998 lub 112. Po zgłoszeniu się dyżurnego należy podać:

  1. Swoje imię i nazwisko,
  2. Jak najdokładniejszą lokalizację miejsca, w którym się pali,
  3. Co się pali, czy jest to pożar ściółki, czy ogień objął wierzchołki drzew, czy jest to drzewostan młody czy stary, iglasty czy liściasty oraz w miarę możliwości określić szacunkowo powierzchnię pożaru,
  4. Czy zagrożeni są ludzie, zwierzęta, budynki.

 

Po podaniu powyższych danych nie należy się rozłączać do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Przyjmujący zgłoszenie może jeszcze zażądać dodatkowych informacji.

 

Przypominamy, że na terenie lasu, jak i w odległości mniejszej niż 100 m od lasu absolutnie nie wolno:

  • rozniecać ognia (poza miejscami wyznaczonymi do tego celu),
  • pozostawiać roznieconego ognia bez nadzoru,
  • wypalać śmieci i pozostałości roślinnych,
  • porzucać palących oraz tlących się przedmiotów.

 

Punkt Alarmowo – Dyspozycyjny w siedzibie nadleśnictwa działa w okresie bezpośredniego zagrożenia pożarowego pod nr tel. 87 566 42 95 lub 795 650 115.

Telefony alarmowe :

Straż pożarna 998

Nr alarmowy   112