Asset Publisher Asset Publisher

Wiosenne sprzątanie lasu

Stowarzyszenie Domu Dziecka w Pawłówce we współpracy z Domem Dziecka zorganizowało 5 kwietnia akcję edukacyjną „Tu sprzątamy, tu mieszkamy”. W ramach tej akcji został posprzątany las znajdujący się w sąsiedztwie Domu Dziecka w Pawłówce.

Dzięki zaangażowaniu opiekunów i wychowanków Domu Dziecka oraz leśników z Nadleśnictwa Suwałki udało się posprzątać spory kawałek lasu leżący na terenie Leśnictwa Hańcza. Takie akcję są bardzo cenne i świadczą o tym, że młodzi ludzie chętnie poświęcają swój wolny czas na to by zadbać o przyrodę wokół miejsca zamieszkania.

Tereny leśne traktowane są nadal jako miejsce na pozbycie się śmieci pomimo ogromnego wysiłku leśników, którzy patrolują lasy i wywożą z nich wiele odpadów. Z roku na rok Lasy Państwowe coraz więcej środków przeznaczają na sprzątanie lasów. Koszty uprzątnięcia i wywiezienia śmieci z nielegalnych wysypisk w 2017 r. wyniosły ponad 18 mln zł. (w 2015 r. i 2016 r. było to niewiele ponad 17 mln zł).

Pozostawione w lesie śmieci niszczą środowisko, z którego wszyscy korzystają. Podczas długiego procesu rozkładu śmieci, ich drobiny przenikają do gleby degradując ją na wiele pokoleń.