Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Rospudy
Niewielki jego fragment znajduje się w zachodniej części nadleśnictwa. Został utworzony w celu ochrony i zachowania doliny rzeki Rospudy odznaczającej się wysokim stopniem naturalności, z roślinnością torfowiskową zbiorowisk leśnych i nieleśnych.  Cały obszar obejmuje powierzchnię blisko 25 250 ha. W skład obszaru wchodzi zaledwie 8 ha gruntów Nadleśnictwa Suwałki.


Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Północnej Suwalszczyzny
Obejmuje znaczną część lasów obrębu Puńsk a także leśnictwa Białorogi. Został utworzony w celu ochrony i zachowania półnaturalnego krajobrazu Północnej Suwalszczyzny o urozmaiconej rzeźbie terenu, z licznymi jeziorami, kemami, ozami i wzniesieniami morenowymi. Położony jest w powiecie suwalskim, na terenie gmin: Bakałarzewo, Jeleniewo, Przerośl, Rutka-Tartak, Suwałki, Szypliszki, Wiżajny oraz miasta Suwałki. Obejmuje obszar o łącznej powierzchni 39 510 ha w tym  ok 5 233 ha gruntów Nadleśnictwa Suwałki.


Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sejneńskie
Znajduje się we wschodniej części nadleśnictwa, w powiecie sejneńskim. Został utworzony w celu ochrony i zachowania krajobrazu Pojezierza Sejneńskiego wyróżniającego się urozmaiconą rzeźbą terenu, licznymi jeziorami, kemami, ozami i wzniesieniami morenowymi. Obejmuje obszar o łącznej powierzchni 37 880 ha. W skład obszaru wchodzi 2 211 ha gruntów Nadleśnictwa Suwałki.


Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza i Jeziora Augustowskie
Znajduje się w południowej części nadleśnictwa. Został utworzony w celu ochrony i zachowania jednego z największych i najcenniejszych pod względem przyrodniczym kompleksu leśnego Puszczy Augustowskiej oraz wartości kulturowych i historycznych Kanału Augustowskiego. Położony jest w powiecie augustowskim, na terenie gmin: Augustów, miasto Augustów, Nowinka, Płaska, Lipsk i Sztabin. Obejmuje obszar o łącznej powierzchni 65 475 ha. W skład obszaru wchodzi 4 631 ha gruntów Nadleśnictwa Suwałki.