Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby Nadleśnictwa

Na terenie Nadleśnictwa Suwałki przeważają siedliska borowe z dominującym udziałem sosny.

Zasoby miąższości lasów nadleśnictwa wynoszą około 4 627 971m3. Przeciętna zasobność określona na 1 ha powierzchni leśnej zalesionej i niezalesionej wynosi 347m3, a przeciętny wiek drzewostanów 66 lat.

W nadleśnictwie siedliska borowe zajmują 46,84% (6245,02 ha), siedliska lasowe 50,20% (6692,53 ha), natomiast olsy 2,96% (396,54 ha) powierzchni leśnej.

 

Źródło danych: PUL 2013-2022; Tom 1. Opis ogólny lasów nadleśnictwa

 

Głównym gatunkiem tworzącym drzewostany jest sosna (59,52% powierzchni), a następnie świerk (24,46%). Najliczniejszymi gatunkami liściastymi są brzoza (5,77%), dąb (5,60%) i olsza (4,33%). Pozostałe gatunki, które zajmują 0,32% powierzchni są cenną domieszką w ekosystemie leśnym nadleśnictwa.

 

  

Źródło danych: PUL 2013-2022; Tom 1. Opis ogólny lasów nadleśnictwa

 

Strukturę wiekową drzewostanów według udziału powierzchni leśnej w Nadleśnictwie Suwałki przedstawia poniższy wykres.


 

Źródło danych: PUL 2013-2022; Program Ochrony Przyrody