Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Suwałki nie prowadzi nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.
Obowiązek sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną prowadzoną w lasach prywatnej własności spoczywa na właściwym pod względem administracyjnym Staroście.