Asset Publisher Asset Publisher

Oferta łowiecka

Na terenie nadleśnictwa Suwałki organizowane są polowania dla myśliwych krajowych i zagranicznych.

Nadleśnictwo Suwałki oferuje organizację polowań indywidualnych myśliwym krajowym i zagranicznym na terenie dwóch obwodów łowieckich Ośrodka Hodowli Zwierzyny LP. Oferujemy polowania na zwierzynę grubą zgodnie z planem odstrzału zwierzyny  na dany sezon łowiecki oraz zgodnie z kalendarzem polowań.

Myśliwi polujący w obwodach nadleśnictwa mogą skorzystać z pokoi gościnnych w leśniczówkach na terenie OHZ.

Bliższych informacji na temat organizacji polowań indywidualnych można uzyskać u leśniczego ds. łowieckich pana Stanisława Maślaka pod nr tel. 502 193 310 lub w biurze Nadleśnictwa Suwałki, nr tel. 87 566 42 95, e-mail: suwalki@bialystok.lasy.gov.pl .