Asset Publisher Asset Publisher

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO – LEŚNA „ŻYCIE LASU”

W roku 2007 została utworzona Leśna Ścieżka Dydaktyczna „Życie lasu”, która rozpoczyna się i kończy w okolicy Gospodarstwa Szkółkarskiego Nadleśnictwa Suwałki.

Wzdłuż trasy umieszczono 15 stanowisk edukacyjnych w formie tablic, które pozwalają zapoznać się z pracą leśników, którzy dążą do zachowania i ochrony zasobów leśnych. Przedstawia również zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z ochroną środowiska. Dodatkowo dostarcza wiele interesujących zagadnień na temat budowy lasu oraz jego mieszkańców.

Do wyboru są dwa warianty długości trasy. Pierwszy to 3-kilometrowy spacer po tworzącej pętle trasie zajmujący około 2 godziny. Drugi wariant to 4,5-kilometrowa pętla, której na zwiedzanie trzeba poświęcić mniej więcej 3 godziny.
 

Opis ścieżki

 • Szkółka leśna – gruntowa

Szkółka leśna jest tym miejscem, gdzie wysiewane są nasiona drzew, z których wyrastają sadzonki. Te małe drzewka (roczne lub kilkuletnie), wysadzane są w lesie co roku wiosną lub jesienią.

 • Jak rośnie las?

W przeciągu swojego życia drzewostan przechodzi przez różne etapy rozwoju. Poszczególne fazy rozwojowe wyróżnia się na podstawie kryteriów ekologicznych i wiekowych.

 • Polskie dęby

Na tym stanowisku przedstawiony jest drzewostan dębowy z charakterystycznymi dla tego gatunku cechami m.in. pokazane są różnice między dębem bezszypułkowy a  szypułkowym.

 • Podział powierzchniowy

Las podzielony jest na fragmenty (zazwyczaj o kształcie prostokąta) nazywane oddziałami. Wyjaśnione zostało również znaczenie betonowego słupka z namalowanymi numerami spotykanego w lesie głównie na skrzyżowaniach dróg.

 • Co daje nam las?

W tym miejscu zostały przedstawione i opisane wszystkie funkcje jakie pełni las. Jest najbardziej skomplikowanym ekosystemem lądowym, w którym różne gatunki roślinne i zwierzęce współżyjąc tworzą biocenozę.

 • Grzyby

Grzyby ogrywają bardzo ważną rolę w utrzymaniu równowagi ekologicznej. Produkują enzymy, które umożliwiają rozkład odpadów oraz obumarłych organizmów i tym samym przyczyniają się obiegu materii w przyrodzie.

 • Ptaki śpiewające naszych lasów

Ptaki są licznie reprezentowaną gromada kręgowców w lasach. Należą do sprzymierzeńców człowieka, a ich obecność w lesie umila nam pobyt w nim.

 • Kępa starodrzewu

Na powierzchni zrębów pozostawiane są kępy starego drzewostanu. Stanowią one miejsce schronienia i przetrwania gatunków charakterystycznych dla starego lasu oraz będą źródłem martwego drewna, którego pojawienie się jest zjawiskiem pożądanym.

 • Drzewo mateczne

Zasadniczym celem hodowli tego typu drzewostanów jest stworzenie bazy nasiennej. Tylko z nasion zebranych z dobrych jakościowo drzewostanów wyrosną następne pokolenia równie dobre pod względem jakości.

 • Zwierzęta naszych lasów

Spotkanie zwierząt w lesie nie jest łatwe. Jednak można znaleźć dowody na ich istnienie w lesie w postaci tropów zostawionych na miękkim podłożu oraz na drzewach, roślinach i owocach.

 • Szkółka leśna -  kontenerowa

Na tym stanowisku przedstawiono produkcję sadzonek na szkółce kontenerowej z zakrytym systemem korzeniowym. Sadzonki hoduje się w specjalnych pojemnikach zwanych kontenerami (kasetami). Produkuje się około 3,5 mln drzewek rocznie, głównie są to sadzonki świerka, sosny, olszy, dębu, lipy czy brzozy.