Położenie

Nadleśnictwo Suwałki jest jednym z trzydziestu jeden nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Historia

Historia zagospodarowanych lasów Suwalszczyzny sięga roku 1918. Po odzyskaniu niepodległości około roku 1920 sporządzono pierwsze prowizoryczne, a w latach 1930-32 definitywne plany urządzania lasu opisujące lasy Suwalszczyzny.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną PGL LP działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, która prowadzi nadzór i koordynuje działania 31 nadleśnictw. Nadleśnictwo dzieli się na leśnictwa.