Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna

Nadleśnictwo Suwałki prowadzi sprzedaż drewna w oparciu o zasady określone w Zarządzeniu nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w PGL LP na lata 2020 – 2021 (z treścią zarządzenia i decyzjami dotyczącymi sprzedaży można zapoznać się pod adresem www.zilp.pl/drewno).

Wyróżnia się następujące procedury sprzedaży drewna:

  • Sprzedaż ofertowa w Portalu Leśno-Drzewnym - drewno przeznaczone do sprzedaży dla dotychczasowych kontrahentów z tzw. „historią zakupów” – uwzględniające dotychczasowe wielkości zakupu drewna. Sprzedaż ofertowa odbywa się raz w roku.

  • Systemowe aukcje internetowe w aplikacji e-drewno – dostępne dla wszystkich przedsiębiorców. Przeprowadzane dwa razy w roku. W procedurze obowiązuje wadium.

  • Aukcje internetowe w aplikacji e-drewno – dostępne dla wszystkich przedsiębiorców. Bieżące aukcje internetowe dostępne są na stronie internetowej (www.e-drewno.pl/stock). W procedurze obowiązuje wadium.

  • Na podstawie cennika sprzedaży detalicznej – drewno przeznaczone do sprzedaży dla osób fizycznych oraz przedsiębiorstw niezarejestrowanych w Portalu Leśno-Drzewnym i w aplikacji e-drewno.

Sprzedaż detaliczna prowadzona jest:

  • w kancelariach leśnictw w godzionach od 8:00 do 10:00 w następujących dniach:

Środa – Papiernia, Bondziszki, Rutka
Czwartek – Płociczno, Pijawne, Szypliszki, Zaboryszki
Piątek –  Walne, Białorogi, Hańcza, Krasnopol

Dokumentami stanowiącymi dowód sprzedaży/zakupu drewna są: asygnata oraz paragon fiskalny, które są podstawą do wydania drewna, po wcześniejszym okazaniu wydającemu.

  • w biurze Nadleśnictwa Suwałki w przypadku sprzedaży na fakturę po dokonaniu przedpłaty w postaci przelewu (na żądanie nabywcy)

    codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00,

Dokumentem stanowiącymi dowód sprzedaży/zakupu drewna na podstawie zlecenia sprzedaży z leśnictwa jest faktura VAT, która jest podstawą do wydania drewna, po wcześniejszym okazaniu wydającemu.