Sprzedaż drewna

Nadleśnictwo Suwałki prowadzi sprzedaż drewna w oparciu o zasady określone w Zarządzeniu nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w PGL LP na lata 2020 – 2021 (z treścią zarządzenia i decyzjami dotyczącymi sprzedaży można zapoznać się pod adresem www.zilp.pl/drewno).

Sprzedaż sadzonek

Nadleśnictwo Suwałki informuje, iż wiosenna sprzedaż sadzonek w Gospodarstwie Szkółkarskim Nadleśnictwa Suwałki jest prowadzona od 05.04.2022 r. do 5.05.2022 r.

Sprzedaż choinek

Serdecznie zapraszamy do zakupu choinek z Nadleśnictwa Suwałki